Azərbaycan Respublikası Dağlıq Qarabağ bölgəsinin Azərbaycanlı İcması

az en ru

Xocavənd

Xocavənd

Təbii-coğrafi mövqeyi

  Azərbaycan Respublikasının 26 noyabr 1991-ci il tarixli, 279-XII  nömrəli Qanununa əsasən DQMV ləğv edilərək keçmiş Martuni (Xocavənd) və Hadrut rayonlarının bazası əsasında Xocavənd rayonu yaradılmışdır. Olduqca əlverişli coğrafi mövqeyə və şəraitə malik Xocavənd rayonu şimalda Ağdam, Ağcabədi, şərqdə Füzuli, cənubda Cəbrayıl, cənub-qərbdə Qubadlı, Laçın rayonları, qərbdə Şuşa, şimal-qərbdə isə Xankəndi şəhərləri və Xocalı  rayonları ilə həmsərhəddir.

 

İşğal olunmuşdur – 2 oktyabr 1992-ci il

Ərazisi  – 1458km²

İşğal olunan zaman əhalisinin sayı (min nəfər)–9011

Hazırda əhalisinin sayı (min nəfər) – 11208

İşğal olunmuş şəhər, qəsəbə və kəndləri    1 şəhər, 2 qəsəbə, 81 kənd

Mədəni -məişət obyektləri – 75

Şəhid olmuşdur –  145

Əlil olmuşdur – 48

Xocavənd rayonu ilə Bakı arasında olan məsafə –334 km

 

 

Tarixi abidələri və maddi-mədəniyyət nümunələri

1. Nərgiztəpə yaşayış yeri – ilk və orta tunc dövrü ( Xocavənd şəhərindən şərqdə)
2. Nekropol – son tunc və ilk dəmir dövrü ( Dolanlar kəndi)
3. Tağlar mağarası – daş dövrü ( Tağlar kəndi)
4. Alban məbədi - 1170-ci il (Hadrut qəsəbəsi)
5. Alban məbədi - 1147-ci il (Məmmədzar kəndi)
6. Alban məbədi - 1197-ci il (Tuğ kəndi)
7. Qırmızı məbəd – 1000-ci il (Tuğ kəndi)
8. Alban məbədi - 1094-cü il (Zoğalbulaq kəndi)
9. Alban məbədi - 900-cü il (Vəng kəndi)
10. Alban məbədi - 1131-ci il (Sakuri kəndi)
11. Alban məbədi - IV-VI əsrlər (Süsənlik kəndi)
12. Məbəd – 1635-ci il (Tağaser kəndi)
13. Məbəd (Xsaberd kəndi)
14. Məbəd-1635-ci il ( Tağaser kəndi)
15. Dini kompleks - XIII əsr ( Sor kəndi)
16. Qala - (Sor kəndi)
17. Məbəd - 1241-ci il (Böyük Tağlar kəndi)
18. Alban məbədi – 1236 –cı il (Güneyçartar kəndi)
19. Alban məbədi – 995-ci il (Qavahın kəndi)
20. Alban məbədi – IV əsr (Sos kəndi)
21. İki alban məbədi – 701-ci il (Çörəkli kəndi)
22. Alban məbədi – VIII əsr (Çörəkli kəndi)
23. Alban məbədi – V əsr (Çörəkli kəndi)
24. Məbəd - 1270-ci il (Çörəkli kəndi)
25. Məbəd - XII əsr (Çörəkli kəndi)
26. Amaras monastrı - IV əsr (Cütçü kəndi)
27. Məbəd – XII əsr ( Şıxdursun kəndi)
28. Alban məbədi – 675-ci il ( Tağaverd kəndi)
29. Qala – III əsr ( Tağaverd kəndi)
30. Bağır xan məbədi – XII əsr (Cəmiyyət kəndi)
31. Məbəd – XIV əsr (Dolanlar kəndi)
32. Məbəd – XIV əsr (Ataqud kəndi)
33. Türbə - XVII əsr (Xocəvənd qəsəbəsi)
34. Məbəd – XVII əsr (Tağavard kəndi)
35. Məbəd – XVIII əsr (Hadrut qəsəbəsi)
36. Məbəd – XIII əsr (Tuğ kəndi)
37. Məbəd – 1747-ci il (Tuğ kəndi)
38. Körpü – XVIII əsr (Tuğ kəndi yaxınlığında)
39. Ağ kilsə – XVII əsr (Vəng kəndi)
40. Məbəd – 1664-cü il (Qarqar kəndi)
41. Məbəd – XVII əsr (Sakuri kəndi)
42. Məbəd – XVII əsr (Sur kəndi)
43. Məbəd – XVIII əsr (Domi kəndi)
44. Məbəd – XIX əsr (Şaqah kəndi)
45. Məbəd – 1896-cı il (Noraşen kəndi)
46. Məbəd – XIX əsr (Qoçbəy kəndi)
47. Məbəd – 1698- ci il (Ağcakənd)
48. Məbəd – XVII əsr (Zamzur)
49. Məbəd – XVII əsr (Azıx kəndi)
50. Məbəd – XIX əsr (Bünyadlı kəndi)
51. Məbəd – XIII əsr (Dolanlar kəndi)
52. Türbənin sərdabə hissəsi – XII-XIII əsrlər (Dolanlar kəndi)
53. Albanbeki məbədi – XI əsr (Qarakənd kəndi)

 

Mənbə: Elçin Əhmədov.  Ermənistanın Azərbaycana təcavüzü: təhlili  xronika (1987-2011). Ensiklopedik  nəşr. Bakı, 2012, 912 s.

VİDEO

İbad Hüseynov — Azərbaycan hərbçisi

İŞĞAL OLUNMUŞ RAYONLARIMIZ

 • XANKƏNDİ

 • XOCALI

 • ŞUŞA

 • LAÇIN

 • XOCAVƏND

 • KƏLBƏCƏR

 • AĞDƏRƏ

 • AĞDAM

 • CƏBRAYIL

 • FÜZULİ

 • QUBADLI

 • ZƏNGİLAN

QARABAĞ FOTOLAR