Azərbaycan Diaspor Könüllüləri ilə Dağlıq Qarabağın Azərbaycanlı İcmasında görüşü